نام: مجید پورامینیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m . p o u r a m i n i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 01155260351
آدرس: رامسر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر - کدپستی: 4691966434


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی عمران سازه علوم و تحقیقات تهران ایران 1395
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه شهید مدنی آذربایجان تبریز ایران 1387
کارشناسی مهندسی عمران- عمران دانشگاه آزاد چالوس ایران 1383

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
کارشناس رسمی قوه ی قضاییه در رشته راه و ساختمانقوه ی قضاییه1396اسفندتاکنون
هیات علمی تمام وقت دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی رامسر1391مهرتاکنون
مهندس طراح و ناظر پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران1388تیرتاکنون
عضو با شگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1394فروردینتاکنون
مدیر گروه مهندسی عمراندانشگاه آزاد اسلامی رامسر1396آبانتاکنون
عضو کارگروه تخصصی دوره های توانمندسازی کوتاه مدتدانشگاه آزاد اسلامی رامسر1396دیتاکنون
گروه کمیته ی بررسی نقشه سازهنظام مهندسی ساختمان شهرستان رامسر1387شهریور1390شهریور
رییس بخش فنی مهندسین مشاورمهندسین مشاور خاک آزمای شمال1388بهمن1391مهر
عضو هیات مدیرهکانون مهندسین ساختمان شهرستان رامسر1391بهمن1393فروردین
دبیر کمیسیون آموزش و پژوهش دوره پنجمکانون مهندسین ساختمان شهرستان رامسر1391اسفند1393فروردین
بعدی2[1]قبلیصفحه 1 از 2 (11 مورد)

جوایز و افتخارات
عنوان 
سال 
کسب رتبه 820 در آزمون کارشناسی ارشد دولتی1384
دریافت تقدیرنامه از ریاست نظام مهندسی ساختمان و کانون مهندسی ساختمان رامسر1389
کسب رتبه 4 کشوری در رشته مهندسی عمران مهندسی سازه در کنکور دکتری دانشگاه آزاد1390
دریافت لوح تقدیر و سپاس پژوهشی از فرماندار شهرستان رامسر1391
مهندس نمونه شهرستان رامسر در سال 1391 از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان رامسر1391
داوری در دهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی رامسر در سال 13931393
تقدیر شده در کتاب طراحی سازه های فولاد دکتر مهدی موسوی و محمدرضا شهری (دانشگاه دولتی اراک)1393
داوری در اولین همایش ملی استفاده از فن آوری ها و تکنولوژی های نوین دانشگاه آزاد مراغه1394
داور نشریه آنالیز سازه - زلزله دانشگاه مراغه1394
بعدی2[1]قبلیصفحه 1 از 2 (17 مورد)


مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
رفتار خاک های مساله دار در زیر لاینینگ های بتنیفصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران13882462
بررسی پایداری لرزه ای قوس های آجری ایرانیمجله عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز13904249
ارزیابی ایمنی لرزه ای بنای تاریخی ارگ تبریز با استفاده از آنالیز اجزای محدود...عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس13941691
بهینه سازی پل های قوسی با جان بازعمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس1394151
بهینه سازی شبکه‌های تخت دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم ژنتیکسازه مراغه1394158

تحقیقات
عنوان 
بهینه سازی سازه ها
تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها
تحلیل و طراحی سدهای بتنی
تحلیل و مدلسازی اجزای محدود به ویژه ANSYS_APDL
خرابی پیشرونده قاب های خمشی
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Investigation of the vulnerability of Arge Tabriz (Tabriz Citadel)Arjang Sadeghi , Majid Pouraminian21/09/2011
Conference 8th International Masonry Conference
Journal
Volume
Issue
Pages 1273-1280
Publisher Dresden
Description
Seismic Behavior Assessment of The Historical Tomb of Sheikh Shahab-edin AharyMajid Pouraminian ; Somayeh Pourbakhshian15/05/2014
Conference
Journal Journal of Civil Engineering and Urbanism
Volume 4
Issue 4
Pages 382-389
Publisher Science-line Publication
Description
Hydrodynamic Isolation for Concrete Arch DamsMajid Pouraminian, Niloufar Jalilvand18/09/2014
Conference 15th Students Conference on Civil Engineering
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Evaluation of the Vibrational Properties of Three-Span Continuous Concrete Bridge by Dynamic Finite Element MethodMajid Pouraminian , Mostafa Amarlou , Somayyeh Pourbakhshian , Rasoul Khodayari25/01/2015
Conference
Journal Journal of Civil Engineering and Urbanism
Volume 5
Issue 1
Pages 27-30
Publisher Scienceline
Description
Experimental and Numerical Study of the Effect of PET Recycling Admixtures on Pore Water Pressure and Output Discharge in Homogeneous Earth DamsReza Ahmad Zadeh Touri, Somayyeh Pourbakhshian, Majid Pouraminian25/01/2015
Conference
Journal Journal of Civil Engineering and Urbanism
Volume 5
Issue 1
Pages 31-34
Publisher Scienceline Publication
Description
Multi-criteria optimization of concrete arch damsMajid Pouraminian,Mohsen Ghaemian12/04/2017
Conference
Journal Scientia Iranica (Transaction A)
Volume 24
Issue 4
Pages 1810-1820
Publisher Sharif University of Technology
Description
Shape optimization of concrete open spandrel arch bridgesMajid Pouraminian, Mohsen Ghaemian12/04/2017
Conference
Journal Gradevinar
Volume 67
Issue 12
Pages 1177-1185
Publisher Crotian society of civil engineering
Description
تاثیر نوع و ضخامت خاکریز بر روی بلوک مهاری در اتصال خم افقی در لوله های تحت فشار مدفون حامد حاجیعلی زاده، سمیه پوربخشیان، مجید پورامینیان06/09/2017
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher دانشگاه محقق اردبیلی
Description یکی از راه¬های مهار نیروهای رانشی در اتصالات لوله¬های تحت فشار، استفاده از بلوک¬های مهاری می¬باشد. محاسبه بلوک مهاری به روش سعی و خطا انجام شده که این امری زمانبر و طولانی است. در این پژوهش با استفاده از زبان برنامه نویسی متلب، الگوریتمی مناسب جهت طراحی بهینه بلوک مهاری ارائه شده¬ است. محاسبات یکبار برای ضخامت خاکریز 1، 5/1 و 2 متر و و یکبار برای خاک¬های رس سخت شده، ماسه خشک و خاک معمولی تکرار شد، نتایج حاصل شده نشان دادکه الگوریتم طراحی شده کارایی خود را در طراحی بلوک مهاری بادقت بالا اثبات کرده است همچنین با افزایش ضخامت خاکریز روی لوله و وزن مخصوص آن مقدار حجم بتن مصرف شده در بلوک مهاری برای اتصال خم افقی کاهش می¬یابد و هرچه مقدار زاویه اصطکاک داخلی خاک کمتر باشد، میزان حجم بتن مصرفی در بلوک مهاری افزایش می¬یابد.
Nonlinear finite element analysis of reinforced concrete slit shear wallsMajid Pouraminian; Mohammad Shiroud Eisaei; Seyyed Saeid Samaei15/12/2017
Conference The 1st International Conference on Recent Progresses in Civil Engineering
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description Shear wall is recognized as a lateral force resistant system in reinforced concrete buildings. These walls act as a cantilever and have a significant moment in their joints at the base, thus the bulk of earthquake energy is absorbed at the bottom of these walls. In the present study, the idea of using slits along the wall has been employed to increase the ductility and energy depreciation across the entire height of wall. To this end, both slit and non-slit walls with varying heights are compared. The nonlinear finite element method and concrete behavior model are used to study and evaluate the seismic behavior of the wall. The modeling is done using the ANSYS finite element software and the seismic behavior of these two walls is investigated. To this end, slit and without slit one-story, two-story and three-story shear walls are studied. The results of this study indicate that slot in the shear wall leads to increased ductility and energy depreciation rates.
کاربرد الگوریتم نوظهور بازی فوتبال در بهینه سازی اندازه تیرعرفان آتش زمزم، مجید پورامینیان، سمیه پوربخشیان17/02/2018
Conference 4th International Conference on Structural Engineering, At Tehran, Iran
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description Today there are many algorithms to solve optimization problems. In the meantime, meta-heuristic algorithms have been faced with the popularity of researchers. Over the past three decades, there are many metaheuristic algorithms. The presentation of each of these algorithms may be randomly implemented by other researchers in solving various problems of science. The Football Game Algorithm (FGA) is also proposed as a new meta-heuristic algorithm based on simulating the behavior of football players during a game to find the best mode for scoring goals under the supervision of the coach. In the present research, for the first time, this algorithm has been investigated in civil engineering structures including cantilever beam as a benchmark structure and compared to the results of the powerful particle swarm optimization algorithm (PSO) and the constrained minimization ( fmincon) of the toolbox of MATLAB. Also, because of the random intrinsic nature of the algorithms used in the research, for the statistical study of the structure of the benchmark structure, 30 times have been performed to investigate the sensitivity of their response. The results show that in spite of the random nature of the algorithm, the objective function changes are not tangible. After optimizing the size of the benchmark structure, it was found that savings of 8% to 70% The computational time ability of the algorithm to determine the absolute optimal response and the lower sensitivity to the random nature of the algorithm is dependent on the features of the game play algorithm in relation to the particle swarm algorithm and optimization.
صفحه 1 از 2 (18 مورد)قبلی[1]2بعدی