مجید پورامینیان

یک شنبه 6 مهر 1399 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : بهینه سازی3.pdf - حجم : 152 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : topogra.pdf - حجم : 85 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : NONLinprog.pdf - حجم : 217 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Linprog.pdf - حجم : 460 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Excel Opt. Assign..pdf - حجم : 541 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Assessment 5 Find the minimum of the Rosenbrock function.pdf - حجم : 228 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : linprog 2.pdf - حجم : 91 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : GA.pdf - حجم : 1121 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : PSO.pdf - حجم : 276 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : SPSA.pdf - حجم : 154 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : GA.pdf - حجم : 1121 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : RBDO.pdf - حجم : 1297 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 1_1.pdf - حجم : 19 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 1_2.pdf - حجم : 23 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 1_3.pdf - حجم : 28 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.