مجید پورامینیان

جمعه 26 مهر 1398 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : بهینه سازی3.pdf - حجم : 152 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : topogra.pdf - حجم : 85 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : NONLinprog.pdf - حجم : 217 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Linprog.pdf - حجم : 460 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Excel Opt. Assign..pdf - حجم : 541 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Assessment 5 Find the minimum of the Rosenbrock function.pdf - حجم : 228 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.