مجید پورامینیان

یک شنبه 6 مهر 1399 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : ApproxAna.pdf - حجم : 522 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Beam.pdf - حجم : 702 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Is BEAM.pdf - حجم : 274 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Stability Beam.pdf - حجم : 428 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Truss+.pdf - حجم : 153 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : CB.pdf - حجم : 2344 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : MW.pdf - حجم : 1965 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : V-M.pdf - حجم : 453 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : VW.pdf - حجم : 1896 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.