مجید پورامینیان

یک شنبه 6 مهر 1399 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : WorkshopTMU_ANSYS.pdf - حجم : 566 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Sad.pdf - حجم : 1578 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : marahele ejraee sad betoni.pdf - حجم : 3112 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo37.pdf - حجم : 80 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo36.pdf - حجم : 112 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo35.pdf - حجم : 105 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo34.pdf - حجم : 95 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo33.pdf - حجم : 100 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Jo32.pdf - حجم : 253 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : ++Reliability.pdf - حجم : 743 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Farsi++.pdf - حجم : 960 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.